POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

1.  Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej (dalej jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) jest Jerzy Turbasa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Turbasa Artystyczna Pracownia Krawiecka z siedzibą pod adresem ul. św. Gertrudy 15, 31-048 Kraków, NIP: 6761033269 , REGON: 003882549 (dalej jako „Artystyczna Pracownia Krawiecka J.Turbasa” lub „Administrator”).

 

2. Dane kontaktowe

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: info@turbasa.pl .

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane są w celu wysyłania newslettera do Użytkownika na jego adres e-mail z informacjami o tematyce marketingowej oraz o działalności Artystyczna Pracownia Krawiecka J.Turbasa.

 

4. Odbiorcy danych

 

Dane Użytkowników są przetwarzane przez pracowników Artystyczna Pracownia Krawiecka J.Turbasa i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie usług prawnych, usług księgowych i informatycznych oraz w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.

 

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Artystyczna Pracownia Krawiecka J.Turbasa przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje ich do państw trzecich.

 

6. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydawania newslettera przez Artystyczna Pracownia Krawiecka J.Turbasa albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) jego danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania danych, może on żądać, aby zostały one usunięte),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownika może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli ma nieprawidłowe dane Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Użytkownik powinien wskazać Administratorowi szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec jego praw lub też, że jego dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mu dostarczył. Użytkownik może zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

 

8. Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

 

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.

 

9. Polityka cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Artystyczna Pracownia Krawiecka J. Turbasa z siedzibą pod adresem ul. św. Gertrudy 15, 31-048 Kraków.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

10.  Newsletter

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez J. Turbasa Artystyczna Pracownia Krawiecka moich danych osobowych w postaci imienia i adresu email zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych, w celu otrzymywania informacji marketingowych oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką prywatności.

Ta strona używa plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapisywanie.